Loading...

Gospodarka odpadami

 

Firma odbierająca odpady komunalne:

SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.

  1. Dębowa 26/28

 42-200 Częstochowa

 

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojszowy:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

MASTER – ODPADY i ENERGIA  Sp. z o.o. Instalacja MBP-Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych  w Tychach

  1. Lokalna 11 43-100 Tychy,
  • bioodpadów stanowiących odpady komunalne

MASTER – ODPADY i ENERGIA  Sp. z o.o. Kompostownia-Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach,

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

MASTER – ODPADY I ENERGIA Spółka z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne

  • Serdeczna 100, 43-100 Tychy.

 

 

Informacja o osiągniętych przez gminę w roku 2018 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

Osiągnięty poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła [%]
 

38

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] 36
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych [%]
100

 

Adresy punktów zbierania (za odpłatnością) odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających
w gospodarstwach rolnych:

  • Master Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
  • KOMART ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów.

 

 

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych

Lokalizacja „PSZOK”

  1. Gościnna 43-220 Bojszowy (obok oczyszczalni ścieków)

Czynny (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00

sobota w godzinach od 7.00 do 14.00

tel. 32/ 218 91 74

Regulamin PSZOK