Loading...

Informacje dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) mogą załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy za pośrednictwem pracownika merytorycznego wezwanego telefonicznie 32/2189366 przez Sekretariat Urzędu.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość skorzystania z :

  • podjazdu dla wózków inwalidzkich (wejście boczne do Urzędu – po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty w Urzędzie pod nr tel. 32/ 2189366) celem zamontowania szyn podjazdowych,
  • merytoryczny pracownik obsłuży osobę niepełnosprawną w Sali Narad Urzędu Gminy w uzgodnionym terminie.

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Usługi na rzecz naszych Klientów świadczyć będą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego

Osoba zainteresowana jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody.  komunikowania się (język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)), co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w których pomocy w tłumaczeniu udzieli w Urzędzie Gminy przeszkolony pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z Wójtem Gminy Bojszowy w celu umówienia z tłumaczem migowym proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób poinformowania nas o tym :

–         faksem – na numer (32) 21-89-071

–         e-mailem – pisząc na adres sekretariat@bojszowy.pl

–         telefon od najbliższej osoby: (32) 21-89-366

–         sms/mms na nr telefonu; 501-070-019

Proszę o podanie w treści następujących informacji celem dobrania odpowiedniego tłumacza migowego:

–       Imię i nazwisko

–       data i godzina spotkania w Urzędzie Gminy,

–       metoda komunikowania się np.: PJM,

–       tematyka spotkania np.: nieruchomości; podatki