Loading...

Kategoria: NGO

Mały Grant 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w dniu 29.03.2023 r. wpłynęła oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [ … ]

MAŁE GRANTY 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy informuje, że w dniu 27.03.2023 r. wpłynęły dwie oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [ … ]

Nabór do komisji konkursowej 2023 r.

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza  nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniujących złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” [ … ]

NGO – Konkurs Dobroczyńca Roku

„Dobro nie zna granic!” – zgłoś firmę w konkursie Dobroczyńca Roku Do 10 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje firm do 26. edycji konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. [ … ]