Loading...

+ Kontakt

Koordynator zespołu ds. rewitalizacji
_______________________
tel. 32/2189366 wew. 115
email: rewitalizacja@bojszowy.pl

 

Adres: Urząd Gminy Bojszowy
Ul. Gaikowa 35
43-220 Bojszowy