Loading...

Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy

Zadaniem biura rady gminy jest organizacja pracy rady gminy – przygotowanie materiałów związanych z organizacją prac komisji stałych rady, przygotowanie materiałów na sesje rady gminy (projekty uchwał, przekazywanie podjętych uchwał do właściwych organów), a także bieżąca pracy związana z działalnością rady gminy.

Organizacją pracy Biura Rady Gminy Bojszowy zajmuje się Klaudia Dutka.

 

Regulamin Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Protokoły, nagrania z sesji RG

Protokoły z posiedzeń komisji

Uchwały Rady Gminy

Imienny wykaz głosowań Radnych

Interpelacje i zapytania