Loading...

Rada Gminy

Kolegialny organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina. W skład rady wchodzą radni, wybierani podczas wyborów samorządowych. W przypadku Gminy Bojszowy radę tworzy 15 radnych z poszczególnych miejscowości – 7 z Bojszów, z 3 Bojszów Nowych, 2 z Międzyrzecza, 2 ze Świerczyńca, 1 z Jedliny. Radni obradują podczas sesji, które prowadzi wyłoniony spośród nich Przewodniczący Rady Gminy. Do zadań rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał ws. budżetu gminy, ustalenie wysokości podatków miejscowych. Katalog kompetencji rady gminy określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

W kadencji 2018 – 2023 Przewodniczącym Rady Gminy został Marek Kumor, a Wiceprzewodniczącymi Krzysztof Komandera i Grzegorz Kotas.