Loading...

PLIP

Platforma Informacyjno-Płatnicza (PLIP) jest serwisem internetowym Gminy Bojszowy zapewniającym elektroniczny dostęp do informacji o zobowiązaniach Klienta w stosunku do Odbiorcy oraz umożliwiającym dokonanie płatności z tytułu zobowiązań. Warunkiem korzystania z PLIP jest posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP i założenie konta na PLIP. Za pośrednictwem PLIP Klient może dokonać zapłaty dowolnego zobowiązania wykazanego na PLIP do wysokości uwidocznionej na koncie Klienta.