Loading...

Konsultacje Społeczne

Platforma Konsultacji Społecznych ma na celu wspieranie procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez instytucję z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami i stowarzyszeniami. Celem elektronizacji tego procesu, między innymi przy wykorzystaniu profilu zaufanego i formularzy ePUAP, jest sprawne i wygodne, a przede wszystkim, wiarygodne dla wszystkich zainteresowanych.

System jest zintegrowany z platformą ePUAP w zakresie logowania, obsługi profilu zaufanego oraz obsługi formularzy ePUAP.

Integracja systemu ze PUAP pozwala na:

  • logowanie uczestników dialogu społecznego z wykorzystaniem mechanizmów SSO (Single Sign On) platformy ePUAP,
  • wykorzystanie wbudowanych w ePUAP mechanizmów weryfikowania składanych podpisów elektronicznych (profil zaufany i/lub podpis elektroniczny),
  • obsługę e-usługi umieszczonych na  platformie ePUAP dedykowanych dla nich formularzy, z których dane pobierane będą w sposób w pełni automatyczny do portalu, gdzie następnie będą procedowane,
  • obsługę UPO (Urzędowych Poświadczeń Odbioru), identyfikując jednoznacznie dokument, którego dotyczy i jest potwierdzeniem komunikacji z obywatelem,
  • przesłanie informacji zwrotnej, podpisanej przez pracownika urzędu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.