Loading...

Zespół Bojszowianie

Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie”

43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35

  Kierownik Muzyczny Wiktor Sporyś
e-mail: stowarzyszenie.bojszowianie@gmail.com

 

Zespół Folklorystyczny „Bojszowianie” powstał w 1961r. i prowadzony był przez wielu ludzi kochających śpiew. Ostatnim z nich był Alojzy Lysko a kierownikiem muzycznym Jan Wala.
Obecnie kierownikiem jest Wiktor Sporyś, który czuwa nad stroną muzyczną i artystyczną zespołu, a Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Jacek Piekorz. Czteroosobowa kapela – akordeon, klarnet, trąbka, bęben przygrywa śpiewakom i odnosi sukcesy w konkursach i przeglądach kapel ludowych.

Zespół w swojej pasji i zamiłowaniu do folkloru ziemi pszczyńskiej ukazuje autentyczną gwarę, strój, pieśni, tańce, muzykę, sztukę i teatr.

W śpiewniku pt. „Bojszowy śpiewają”, który jest też wzorem dla innych zespołów, znajduje się repertuar zespołu „Bojszowianie”. Dorobek zespołu jest ogromny, częściowo uwidoczniony w kronice, Zespół nagrał płytę kompaktową oraz 2 kasety magnetofonowe, a ich widowisko pt. „Narodziny chleba” otrzymało w 1996 roku główną nagrodę na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Ludowych w Tarnogrodzie, natomiast w środowisku lokalnym największe uznanie zdobyło widowisko pt. „Nastała nam wiosna”. 

Zespół Folklorystyczny Bojszowianie regularnie uświetnia imprezy gminne prowadząc tradycyjny obrzęd przekazania chleba podczas Gminnych Dożynek i uświetniając śpiewem coroczne Ognisko Zielonoświątkowe w parku Zandgruba w Bojszowach, Gminny i Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych, Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Senioriadę. Od niedawna w kalendarz wydarzeń gminnych wpisała się również przygotowana przez Zespół „Wieczornica” z okazji obchodów Święta Niepodległości.

Dużym zainteresowaniem cieszą się regionalne warsztaty pn. „Śląskie poranki u Kaśki i Hanki”, które Zespół prowadzi od 2022 roku dla uczniów klas wczesnoszkolnych ze wszystkich szkół
z gminy Bojszowy. Warsztaty odbywają się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojszowach w podziale na tematykę zapomnianych już obyczajów i tradycji śląskich m.in. strój śląski, pranie, krochmalenie, maglowanie, szkubanie pierza, kiszenie kapusty, tradycyjny śląski obiad niedzielny, pszczyńska palma wielkanocna, Bojszowski Moik i oczepiny. Głównym celem jest zainteresowanie młodego pokolenia kulturą i tradycją śląską poprzez bezpośredni udział w czynnościach z użyciem sprzętów, które powoli stają się zapomniane w śląskich domach.

Bojszowianie reprezentują gminę Bojszowy na licznych przeglądach muzyki folklorystycznej tj. Duży Brzym w Pszczynie, Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, Turniej Zespołów Ludowych im. Mariana Cieśli w Suszcu, Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos Euro-Folklor w Zebrzydowicach,  Dożynki w Skansenie w Chorzowie i inne.

Na najbliższy czas zespół ma wiele zadań do wypracowania w pielęgnacji rodzimej kultury, ale potrzebuje też wsparcia materialnego, organizacyjnego, wspólnotowego, by nadal wzbogacać skarbnicę śląskiej kultury ludowej.

 

Fot. Zespół Folklorystyczny Bojszowianie