Loading...

Kontakt

Urząd Gminy Bojszowy

43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35
powiat bieruńsko – lędziński
woj. śląskie,

tel. 32/ 21-89-366,

Telefon kom. 535 145 260 (numer aktywny w czasie awarii centrali głównej w Urzędzie Gminy)

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych

e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl
BIP: bip.bojszowy.pl

adres esp na ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

 

 

 

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 

 

mgr Adam Duczmal
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
tel. 32/ 21-89-366, 32/21-89-072,
fax. 32/ 21-89-071
e-mail: sekretariat@bojszowy.pl

Informujemy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.
 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

– osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
– adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Godziny pracy Urzędu:
 
Poniedziałek: od 7.30 do 17. 00
Wtorek – czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00
Przyjmowanie skarg i wniosków:

 

Wójt Gminy:

 

 

  • pierwszy poniedziałek miesiąca:
    od 15.00 do 16.00
  • pozostałe poniedziałki:
    od 07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
II poniedziałek miesiąca od 16.00 do 17.00 po uprzednim umówieniu się telefonicznie: 32 218 93 66

 

Dane do wystawienia faktury:
Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646-10-30-746
REGON: 276258109
Nr konta bankowego Gminy do wpłat podatków:
BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002
Nr konta bankowego Gminy do wpłat Wadium:
BS Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012
Tłumacz migowy w Urzędzie:
Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie
Informacja dla osób niepełnosprawnych:
Informacja dla osób niepełnosprawnych 
UWAGA!

 

 

Informujemy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ), którego brzmienie jest następujące:
Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w  przepisach szczególnych.
 

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

 

 

UWAGA! Wyjątek stanowią wnioski o udostępnienie informacji publicznej