Loading...

+ aktualności

2.07.2018 – Informacja o wynikach naboru członków Komitetu Rewitalizacji

17.04.2018 – Wójt Gminy Bojszowy ogłasza nabór dodatkowy członków do Komitetu Rewitalizacji

29.01.2018 – Wójt Gminy Bojszowy ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

9.11.2017r -Rozpoczęły się KONSULTACJE SPOŁECZNE 10/2017 – Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bojszowy w sprawie: określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

5.06.2017r Artukuł z czerwcowego numeru  Naszej Rodni „Rewitalizacja w Gminie Bojszowy”

4.05.2017r Artukuł z majowego numeru  Naszej Rodni „Rewitalizacja Czas na konsultacji”

28.04.2017 – Ruszyły Konsultacje społeczne 5/2017 projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022

13.04.2017 – Konsultacje społeczne 5/2017 projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022

13.04.2017-Obwieszczenie Wójta Gminy Bojszowy Nr ZP1.042.1.2017 z dnia 13.04.2017r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022”

13.04.2017-Zarządzenie Nr 0050/26/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022

28.03.2017- Obwieszczenie Wójta Gminy o podjęciu  przez Radę Gminy Bojszowy uchwały nr XXIV/164/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022, inicjującej proces uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

21.03.2017 – 14-15.03.2017r. – Warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców

08.03.2017 WARSZTATY KONSULTACYJNE DOT. REWITALIZACJI

8.03.2017r Artukuł z marcowego numeru  Naszej Rodni „Nabór projektów”

09.02.2017 6 lutego 2017r. Rada Gminy Bojszowy podjęła Uchwałę XXIII/150/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy

09.02.2017 Nabór projektów rewitalizacyjnych

9.02.2017r – Artukuł z lutowego numeru  Naszej Rodni „List do redakcji”

9.02.2017r – Artukuł z lutowego numeru  Naszej Rodni „Rewitalizacja dalsze kroki”

20.01.2017r – „Spotkania konsultacyjne dla mieszkańców”

7.01.2017r – Artukuł z styczniowego  numeru  Naszej Rodni „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy”

05.01.2017 Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy

21.12.2016 –  Obwieszczenie ZP1.042.1.2016 Wójta Gminy Bojszowy zawiadamiające, że w okresie od 9 stycznia 2017 r. do 29 stycznia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy.

28.11.2016 Badanie Ankietowe

8.11.2016r – Artukuł z listopadowego numeru  Naszej Rodni

30.01.2017Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Bojszowy.