Loading...

Przedszkole

Dyrektor Przedszkola: Beata Berger - Styga
Gminne Przedszkole w Bojszowach
ul. Gaikowa 64 tel. 32 21-89-255
http://www.przedszkole-bojszowy.szkolnastrona.pl/
e-mail: sekretariat@bojszowyprzedszkole.pl

MIĘDZYRZECZE
- oddział zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Bojszowach
ul. Żubrów 13, tel. 32 21-89-200

ŚWIERCZYNIEC
- oddział zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Bojszowach
ul. Sierpowa 38, tel. 32 21-89-586 wew. 23

JEDLINA
- oddział zamiejscowy Gminnego Przedszkola w Bojszowach,
ul. Świętojańska 1, tel. 669333255