Loading...

+ Konsultacje Społeczne

 

Opracowanie ostatecznego dokumentu gminnego programu rewitalizacji jest procesem prowadzonym we współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. W tym celu prowadzone będą następujące działania:

  • badania ankietowe,
  • wywiady indywidualne (lokalni liderzy, przedsiębiorcy),
  • spotkania z mieszkańcami ,
  • spotkania z organizacjami i grupami nieformalnymi,
  • warsztaty,
  • konsultacje projektów dokumentów poprzez stronę internetową i obwieszczenia na gminnych tablicach informacyjnych.