Loading...

Miesiąc: wrzesień 2020

Wykaz odpadów

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkiego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady komunalne tzw. zmieszane. [ … ]