Loading...

Co i gdzie załatwisz

 pokój:telefon:
Dowód osobisty, meldunek3322189366 w.121
Ślub cywilny, zmiana nazwiska3322189366 w.111
Akt zgonu3322189366 w.111
Dowozy uczniów niepełnoprawnych do szkół6322189366 w.125
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników6322189366 w.125
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów10322189366 w.123
Prowadzenie działalności gospodarczej9322189366 w.101 i 187
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych5322189366 w.115 i 117
Zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu, komunikacja zbiorowa, oświetlenie uliczne10322189366 w.113
Bezpańskie zwierzęta10322189366 w.113
Sprawy podatkowe1322189366 w.181
Plan zagospodarowania przestrzennego, podziały nieruchomości12322189366 w.107
Nadawanie numeru domu12322189366 w.185
Decyzje o warunkach zabudowy12322189366 w.107
Oczyszczalnie ścieków, odpady, odprowadzenie wód opadowych10322189366 w.123
Worki na śmieci10322189366 w.186