Loading...

Co i gdzie załatwisz

 pokój:telefon:
Dowód osobisty, meldunek3322189366 w.121
Ślub cywilny, zmiana nazwiska3322189366 w.111
Akt zgonu3322189366 w.111
Dowozy uczniów niepełnoprawnych do szkół7322189366 w.125
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników7322189366 w.125
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów8322189366 w.109
Prowadzenie działalności gospodarczej8322189366 w.115
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych8322189366 w.115
Zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu, komunikacja zbiorowa, oświetlenie uliczne10322189366 w.113
Bezpańskie zwierzęta10322189366 w.113
Sprawy podatkowe1322189366 w.181
Plan zagospodarowania przestrzennego, podziały nieruchomości6322189366 w.116
Nadawanie numeru domu6322189366 w.116
Decyzje o warunkach zabudowy6322189366 w.116
Oczyszczalnie ścieków, odpady, odprowadzenie wód opadowych10322189366 w.123
Worki na śmieci10322189366 w.186