Loading...

Co i gdzie załatwisz

pokój:telefon:
Dowód osobisty, meldunek, rejestr wyborców232 783-46-45
Ślub cywilny, zmiana nazwiska332 783-46-44
Akt zgonu332 783-46-44
Dowozy uczniów niepełnoprawnych do szkół632 783-46-47
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników632 783-46-47
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów1032 783-46-50
Prowadzenie działalności gospodarczej932 783-46-42
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych20 B32 783-46-56
Zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdu, komunikacja zbiorowa, oświetlenie uliczne1032 783-46-51
Bezpańskie zwierzęta1032 783-46-51
Sprawy podatkowe132 783-46-66
Plan zagospodarowania przestrzennego, podziały nieruchomości1232 783-46-71
Nadawanie numeru domu1232 783-46-71
Decyzje o warunkach zabudowy1232 783-46-70,
32 783-46-71
Oczyszczalnie ścieków, odprowadzenie wód opadowych1032 783-46-50
Worki na śmieci, odpady1032 783-46-54
Stypendia za osiągnięcia sportowe632 783-46-46