Loading...

INFORMACJA O AKCJI ZIMA 2023/24 W GMINIE BOJSZOWY

W związku z pracami prowadzonymi na kilku drogach powiatowych (ul. Pancerniaków, Gaikowa, Jedlińska, Bojszowska i Wolska) oraz budową drogi ekspresowej S1 i obwodnicy Oświęcimia, a tym samym wieloma problemami decyzyjnymi oraz logistyczno-organizacyjnymi, Gmina Bojszowy nie podjęła się w nadchodzącym sezonie zimowym utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na Jej terenie.  

                Tym samym, informujemy, że w sezonie zimowym 2023/24 za utrzymanie dróg zimą będą odpowiedzialni:

  1. Drogi i chodniki gminne – Urząd Gminy Bojszowy (tel. 32 218 93 66). Drogi generalnie będą utrzymywane „na biało”, a w przypadku wystąpienia trudnych warunków, np. gołoledzi lub zlodowaceń będą posypywane mieszanką piasku z dodatkiem soli (w zakresie podstawowym – tylko na łukach, zakrętach, skrzyżowaniach i podjazdach) lub w całości, jeśli warunki będą szczególnie trudne. Chodniki będą również utrzymywane „na biało”. W warunkach trudnych, będą posypywane piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną.
  2. Drogi powiatowe, tzn. ulice: Skromna, Wolska, Bojszowska, Jedlińska, Gaikowa, Pancerniaków, Brzozowa, Trzcinowa, Bieruńska, Dąbrowa, Cichy Kącik, Ruchu Oporu, Prosta, Barwna, Kopalniana i Gilowicka – Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu (tel. 32 216 21 73). Utrzymanie będzie polegało na: odśnieżaniu dróg, zwalczania gołoledzi solą, odśnieżanie nawierzchni dróg dla pieszych i dla rowerów, zwalczanie gołoledzi piaskiem i solą dla dróg dla pieszych i dla rowerów.
  3. Drogę wojewódzką nr 931, tzn. ulice Gościnna i Żubrów – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach (tel. 32 781 92 11). Utrzymanie będzie polegało na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu gołoledzi solą.

Kontakt telefoniczny na wyżej podane numery będzie możliwy w dniach i godzinach pracy tych instytucji. W pozostałych dniach i godzinach, uwagi lub stwierdzone zagrożenia należy zgłaszać telefonicznie pod numer 112, lub do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu (tel. 47 85 272 55).   

Rozpoczęcie akcji zima nastąpi prawdopodobnie w listopadzie, będzie to jednak zależne od warunków atmosferycznych i indywidualnych decyzji poszczególnych wyżej wymienionych instytucji.