Loading...

Rys Historyczny

Bojszowy położone na historycznej Ziemi Pszczyńskiej należą do najstarszych osad na Górnym Śląsku. Najdawniejszy zachowany w archiwum pszczyńskim dokument o wsi pochodzi z 1368 roku i mówi m. in. że wieś „Budischow jest lokowana i od dawna istniejąca”, co wskazuje, że jej początków należałoby szukać już w pierwszym tysiącleciu naszej ery.

Nazwa wsi jest morawską kalką nazewniczą, często występującą wśród nazw osad górnośląskich, np.. Mikulov – Mikołów, Beroun – Bieruń, Mikulcice – Mikulczyce i wywodzi się od imienia „Budzisz”, „Budzisław”, czyli czuwający nad sławą. Mogło to być imię rycerza.

Bojszowy

Historię Bojszów – wsi od wieków pogranicznej – pisała przynależność do różnych księstw, królestw, cesarstw i państw, co kształtowało w kolejnych pokoleniach specyficzne cechy i postawy. Przejawiają się one wyraźnie i dziś, także wśród mieszkańców pozostałych miejscowości gminy, które mają własną, równie ciekawą historię.

Międzyrzecze

Międzyrzecze – o których źródła wspominają już w 1407 roku, leży w widłach Pszczynki i Korzyńca. Zabudowa miejscowości w części jest ciągła i biegnie ze wschodu na zachód wzdłuż ulic Międzyrzeckiej i Gromadzkiej, zaś na pozostałym obszarze jest rozproszona.

Jedlina

Jedlina – której początek dał folwark założony tu około 1587 roku to wieś o zabudowie zgrupowanej wokół nieistniejącego już zamku, w bezpośredniej bliskości wysokich obwałowań Wisły.

Świerczyniec

Świerczynie to wieś założona jako osada leśna w 1708 roku. Jest to miejscowość o zabudowie mocno rozproszonej od Korzyńca aż po Gostyń na długości około 3 km. W ostatnim okresie, ze względu na atrakcyjne położenie (bliskość lasów i drogi ekspresowej – Beskidzkiej) zabudowa zagęszcza się.

Bojszowy Nowe

Bojszowy Nowe – wieś powstała na leśnej porębie w 1854 roku, rozciąga się w formie krzyża: wschód – zachód, północ – południe na przestrzeni około 3 km, o zabudowie raczej skupionej.

Obecna gmina Bojszowy została zorganizowana w 1991 roku przez grupę społeczników, którzy doprowadzili do jej ponownego wyłonienia z organizmu miejskiego Tychów, do którego na mocy decyzji politycznych została przyłączona w 1976 roku.

Do 1974 roku gmina należała do powiatu pszczyńskiego, który istniał od 1742 roku. W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Bojszowy wraz z Bieruniem, Lędzinami, Imielinem i Chełm weszły w skład powiatu bieruńsko-lędzińskiego , który zajmuje 160 km2 i liczy 62 tysiące mieszkańców.