Loading...

INSTALACJE OZE

 

Komunikat z dnia 26.07.2023 r.

Informujemy, że w dniu 26.07.2023 r. Gmina Bojszowy złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu np. „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji). Orientacyjny termin zakończenia postępowania określono na I kwartał 2024 r.

 


 

Informacja Wójta Gminy Bojszowy z dnia 04.07.2023 r.

Na podstawie §8 ust. 3 Regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/57/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji projektu grantowego pn.: „Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”, po dokonaniu weryfikacji złożonych ankiet/deklaracji uczestnictwa w projekcie Wójt Gminy Bojszowy ogłasza do publicznej wiadomości listę potencjalnych grantobiorców w kolejności zgłoszenia, które zostały zweryfikowane pozytywnie.

Jednocześnie informujemy, że obecność na liście nie jest jednoznaczna z otrzymaniem grantu.

Lista potencjalnych grantobiorców znajduje się na dole strony w plikach do pobrania oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bojszowy.

 


 

Komunikat z dnia 19.05.2023 r.

UWAGA!
Istotna zmiana dot. składania ankiet/deklaracji w Programie.

Szczegóły w zaktualizowanym regulaminie poniżej (pliki do pobrania).

 


 

Informacja Wójta Gminy Bojszowy z dnia 05.05.2023 r.

Urząd Gminy w Bojszowach ogłasza nabór ankiet/deklaracji o dotacje na projekt grantowy pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.
Dotacja może pokryć nawet 85 procent kosztów inwestycji.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 23 do 29 maja (osobiście w urzędzie lub pocztą tradycyjną).

O zakwalifikowaniu na listę podstawową decyduje data wpływu dokumentów.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 18 maja o godzinie 18:30 w Hali Sportowej w Bojszowach.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bojszowach.

PLAKAT

 

Poniżej umieszczono Regulamin programu grantowego oraz deklarację/ankietę uczestnictwa w projekcie.

Pliki do pobrania:

LISTA POTENCJALNYCH GRANTOBIORCÓW

REGULAMIN

DEKLARACJA/ANKIETA