Loading...

Radni

e-mail:
Przewodniczący Rady Gminy:
KOTAS Grzegorz

grzegorz.kotas@bojszowy.pl
Wiceprzewodniczący:
DUŻY Marcin

marcin.duzy@bojszowy.pl
Wiceprzewodniczący:
KOMANDERA Krzysztof
krzysztof.komandera@bojszowy.pl
BIAŁOŻYT Urszula
urszula.bialozyt@bojszowy.pl
BLACHA Urszula
urszula.blacha@bojszowy.pl
DROBICZEK Leon
leon.drobiczek@bojszowy.pl
FUCHS Grzegorz
grzegorz.fuchs@bojszowy.pl
HERICH Przemysław
przemysław.herich@bojszowy.pl
KUCZOWICZ Krzysztof
krzysztof.kuczowicz@bojszowy.pl
MRZYK Łukasz
lukasz.mrzyk@bojszowy.pl
OROCZ Mariusz
mariusz.orocz@bojszowy.pl
PIECZKA Joanna
joanna.pieczka@bojszowy.pl
ROKOWSKI Andrzej
andrzej.rokowski@bojszowy.pl
SOCHA Marek
marek.socha@bojszowy.pl
WAWRZYCZEK Janusz
janusz.wawrzyczek@bojszowy.pl