Loading...

Kategoria: Ochrona środowiska

Deratyzacja na terenie gminy

 Informujemy, że w dniu 19.10.2021 r. na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § [ … ]

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Starosta Bieruńsko-Lędziński zawiadamia właścicieli lasów, że w związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska i zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach [ … ]