Loading...

Odpady zawierające azbest

dachówka wykonana z azbestu
Informujemy, że Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na usunięcie i unieszkodliwienie w 2024 r. odpadów zawierających azbest, zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.
 
Jeżeli jesteś Właścicielem/Zarządcą nieruchomości na której są zeskładowane odpady zawierające azbest możesz ubiegać się o bezpłatny odbiór tych odpadów.
 
Więcej informacji w ogłoszeniu: https://www.powiatbl.pl/dla-mieszkanca/azbest