Loading...

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

W związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach przekazanym Radzie Gminy Bojszowy o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027 ogłasza się nabór kandydatów na ławnika do orzekania w sprawach karnych w Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Zgłoszenia kandydatów na ławników można dokonać do dnia 12 lutego 2024 r.

Wypełnione karty zgłoszeń wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w godzinach pracy urzędu (Sekretariat Urzędu Gminy w Bojszowach)

Informacja o naborze:

https://bip.bojszowy.pl/pl/3057/0/wybory-uzupelniajace-na-lawnikow-do-sadu-okregowego-na-kadencje-224-227.html