Loading...

FOTOWOLTAIKA

logotypy fotowoltaika

 

Informujemy wszystkich uczestników projektu pn. „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” o zakończonym przetargu.

Spośród wykonawców nie wybrano najkorzystniejszej oferty.

Niezwłocznie zostanie ogłoszony nowy przetarg.

Szczegółowe informacje ukażą się niebawem.

Decyzja o unieważnieniu przetargu nie wpłynie na dalszą realizację projektu.


 

Informujemy, że lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa dotycząca projektu pn. “Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” znajduje się w Urzędzie Gminy Bojszowy.

 

 


Wójt Gminy Bojszowy informuje o naborze dodatkowym i możliwości składania ankiety i deklaracji do projektu pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”.

Szczegóły projektu i zasady uczestnictwa określa regulamin przyjęty Zarządzenie Nr 0050/122/2021 w sprawie: przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie
pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy” z 15 grudnia 2021 r.

Regulamin Programu oraz ankieta i deklaracja dostępne są poniżej.

Dokumenty można składać od dnia 02.11.2021 r. do dnia 10.11.2021 r. w Sekretariacie gminy Bojszowy w godzinach pracy urzędu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 0050/122/2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/11/2020 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu uczestnictwa w projekcie pn.: „Montaż prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Bojszowy”
  2. Ankieta-fotowoltaika (word)
  3. Ankieta-fotowoltaika (pdf)
  4. Deklaracja-fotowoltaika (word)
  5. Deklaracja-fotowoltaika (pdf)