Loading...

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – deklaracja dot. źródeł ciepła do 30 czerwca br.

kartonowy domek na trawie

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Deklaracja jest rodzajem ankiety, w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

 

 Przypominamy, że Właściciel budynku istniejącego przed 1 lipca 2021 r. ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, tj. do 30 czerwca 2022 r., natomiast w przypadku budynków nowo powstałych (po 1 lipca 2021 r.) – 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna.

 

Deklarację należy składać w formie elektronicznej lub papierowej.

Forma elektroniczna

Deklaracje składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Link do logowania: https://zone.gunb.gov.pl/

Forma papierowa

Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście lub przesłać na adres właściwego Urzędu Gminy, zgodnie z lokalizacją budynku.

W przypadku budynków zlokalizowanych na terenie gminy Bojszowy, wypełnioną deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 w Bojszowach.


Jednocześnie informujemy o konieczności okazania kopii deklaracji podczas zakupu węgla.

Więcej informacji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow