Loading...

Artykuł dot. sposobu odbierania odpadów przez śmieciarki dwukomorowe

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

Po co segregować odpady skoro i tak wszystkie trafiają do jednej śmieciarki?

Po co mamy segregować odpady, skoro i tak wrzuca się wszystko do jednej śmieciarki? Takie pytanie często zadają mieszkańcy. Tymczasem, wbrew oburzeniu części osób, takie zbieranie odpadów jest jak najbardziej prawidłowe, gdyż nowoczesne śmieciarki posiadają specjalne przegrody – komory, do których jednocześnie można wrzucić poszczególne rodzaje odpadów. Dlatego obawy, że posegregowane odpady: papier, szkło, czy tworzywa sztuczne, metale mieszane są ze sobą w jednej śmieciarce są bezpodstawne. Poszczególne frakcje odpadów trafiają do osobnych przegród – komór lub też odbierane są w odrębne dni, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W śmieciarce odpady nie są ze sobą mieszane

ŚMIECIARKA DWUKOMOROWA MOŻE ODEBRAĆ JEDNOCZEŚNIE DWA RÓŻNE RODZAJE ODPADÓW

Widok śmieciarki, do której pracownik wrzuca odpady z różnych pojemników, zniechęca mieszkańców do sortowania odpadów w domu. Niesłusznie. Samochód – śmieciarka wbrew pozorom to nie jest proste urządzenie. Często to wielofunkcyjne samochody z dwiema, a nawet czterema komorami, które jednocześnie mogą zabrać kilka rodzajów odpadów, np. szkło, plastik, papier, czy odpady zielone. Samochód specjalistyczny, typu „śmieciarka” odbierająca np. dwa typy odpadów z całą pewnością jest wyposażony w dwie komory, co oznacza, że każda z frakcji wrzucana jest do odrębnej zamkniętej przestrzeni. Tym samym – odpady zbierane w ten sposób nie mieszają się wewnątrz. Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. stale unowocześnia swoją flotę czego przykładem może być zakup dwóch specjalistycznych samochodów posiadających możliwość odbioru dwóch frakcji odpadów jednocześnie, dzięki dwóm osobnym komorom – ma możliwość odbierania np. tworzyw sztucznych z metalami i szkła, a także odpadów bio-zielonych oraz odpadów bio-kuchennych. I tak, np. śmieciarka wyposażona w dwie komory tego samego dnia, jednocześnie może odebrać z nieruchomości szkło (zielony pojemnik/worek) oraz tworzywa sztuczne z metalami (żółty pojemnik/worek). Tak więc fakt, że różne typy odpadów zabierane są jednocześnie i wywożone w jednym samochodzie nie oznacza, że odpady zostają ponownie zmieszane i nie są poddawane recyklingowi. Oznacza to jedynie, że samochody, którymi odbierane są odpady, są specjalnie przystosowane do odbioru różnych frakcji i posiadają komory, dzięki którym odpady transportowane są zgodnie z wymogami nowoczesnego zakładu odzysku odpadów.

Jak tracimy cenne surowce? 

Często zdarza się, że na osiedlach z zabudową wielorodzinną w pojemnikach na odpady segregowane znajdują się nie te odpady, do których zostały one przeznaczone, np. razem z papierem wyrzucone są odpady zmieszane  np. brudny, często mokry i zatłuszczony papier. Tak posegregowane odpady, niestety nie nadają się już do recyklingu, gdyż do produkcji makulatury nadaje się tylko czysty papier. W takiej sytuacji pracownicy zajmujący się selektywną zbiórką – odbierający odpady zmuszeni są do zgłoszenia tej nieprawidłowości i np. po zanieczyszczony papier wysyłany jest samochód zbierający odpady zmieszane. Dlatego tak istotną rolę odgrywa prawidłowo prowadzona selektywna zbiórka odpadów w naszych domach.  

 Co utrudnia  wywóz odpadów?

Nieprawidłowo zaparkowane samochody przy altanach śmietnikowych to spory problem dla  pracowników firm wywozowych odbierających odpady – szczególnie z budynków wielorodzinnych. Często zdarza się, że mieszkańcy zastawiają samochodami dojazd do pojemników i altan nawet pomimo ustawionych zakazów parkowania. Pracownicy firm wywozowych muszą w takiej sytuacji sami przyciągnąć ciężkie pojemniki z odpadami, do znacznie oddalonej śmieciarki. Błędem popełnianym także przez wielu mieszkańców jest pozostawianie pozostałości po remoncie pod altaną śmietnikową – w miejscu, gdzie powinny czekać na odbiór odpady wielkogabarytowe. Tymczasem odpady remontowo-budowlane pozostawione przy altanach śmietnikowych lub przy domach jednorodzinnych w ramach tzw. „wystawki”, nie są zabierane przez firmę wywożącą odpady. Co więcej, za pozostawienie ich w niedozwolonych miejscach, można dostać mandat. Odpady remontowo – budowlane powinny zostać dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Niewątpliwie sensem segregacji jest nasze środowisko – właściwa jego ochrona, dbanie zarówno o najbliższe otoczenie, jak i całą planetę. Człowiek ma istotny wpływ na otaczające go środowisko. Wiele działań prowadzi niestety do jego niszczenia. Jedną z najpopularniejszych form ochrony środowiska jest właściwa segregacja odpadów, która w kolejnych etapach pozwala na ponowne przetworzenie odpadów w procesie recyklingu, by powtórnie wykorzystać w celu wytworzenia nowego produktu. Dzięki pozyskiwaniu surowców wtórnych zmniejsza się zużycie zasobów naturalnych. Segregując odpady na pierwszym etapie, w naszych domach – ograniczamy tony, które zanieczyściłyby środowisko, co z kolei niesie za sobą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Warto być odpowiedzialnym i świadomym, wyrabiając odpowiednie nawyki oraz dbając o swoje otoczenie i budżet.

 

FILM EDUKACYJNY
„Śladami naszych odpadów” – lekcja edukacyjna

„… A CO TO SĄ WŁAŚCIWIE TE ODPADY?” – brzmi jedno z pierwszych pytań zadawanych w nowym, ok. 25-minutowym filmie edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, na temat właściwego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Bajka edukacyjna odpowiada nie tylko na to pytanie – w przystępny i humorystyczny sposób uczy, jak zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeśli już są – to jak z nimi prawidłowo postępować. Wskazuje również na procesy przetwarzania odpadów w instalacjach, m.in. na przykładzie zakładu zarządzanego przez MASTER – Odpady i Energia  w Tychach. Wędrujemy śladami odpadów, przekonując się, że tylko właściwe ich zagospodarowanie pozwala uzyskać z nich nowe, przydatne produkty. Ukazane są sposoby odbioru odpadów, wraz ze wskazaniem miejsc ich odbioru, m.in.: działalnością gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zwrócono uwagę na wprowadzone udogodnienia związane z odbiorem odpadów, jak np. aplikację wywozową „Ecoharmonogram”, dzięki której na bieżąco można kontrolować odbiór odpadów, a także funkcjonującą na terenie gmin obsługiwanych przez Spółkę Master wyszukiwarką odpadów. Film ma przekaz edukacyjny poprzez ukazanie w szczególny sposób sytuacji problemowych, jakie mają miejsce przez brak lub niewłaściwą segregację. Uświadamia, jak ważne jest stosowanie zasady ograniczania wytwarzania odpadów, zgodnie z zasadą: „Nie wytwarzaj odpadów, ogranicz ich generowanie do minimum”.

FILM EDUKACYJNY dostępny na stronie: www.ekomaster.tychy.pl

WYSZUKIWARKA ODPADÓW

W razie wątpliwości, gdzie powinien trafić dany odpad, warto skorzystać z wyszukiwarki, którą można znaleźć na stronie www.master.tychy.pl oraz w EcoHarmonogramie (zachęcamy do pobrania tej darmowej aplikacji wywozowej).

POWYŻSZY ARTYKUŁ W CAŁOŚCI