Loading...

POLSKI ŁAD – Dofinansowanie dla Gminy Bojszowy – II EDYCJA

W ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Bojszowy otrzymała dofinansowanie na inwestycję pn. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Przewidywana wartość Inwestycji: 3.600.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 540.000,00 zł
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %
Kwota wnioskowanych środków: 3.060.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie rozbiórka istniejących budynków: gospodarczego i starej strażnicy OSP, a następnie budowa nowoczesnej strażnicy OSP wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznym zbiornikiem gazu oraz podziemnym zbiornikiem na wody deszczowe i zagospodarowaniem terenu.