Loading...

+ Złożenie projektu

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji ma na celu wsparcie rozwoju gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i kulturalnej gminy, eliminacja degradacji przestrzeni i zanieczyszczenia środowiska. Rewitalizacja jest szansą zastosowania kompleksowych i zrównoważonych działań w zakresie wsparcia wyznaczonych obszarów gminy, które w wyniku przemian gospodarczych, procesów historycznych, a także działalności niektórych podmiotów zostały zdegradowane i zaniedbane.

Gmina zamierza podjąć takie działania rewitalizacyjne aby końcowy efekt doprowadził do stworzenia dogodnych warunków życia obejmujących bezpieczeństwo fizyczne i socjalne, czyste środowisko, estetykę krajobrazu i zabudowy oraz aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców.