Loading...

+ Harmonogram działań

październik 2016r. – czerwiec 2017r. Przeprowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji
styczeń 2017r. Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów wymagających rewitalizacji
do lutego 2017r. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
maj 2017r. Konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji na wskazanych podobszarach