Loading...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

znaczek z literką "i"

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wyniki