Loading...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

znaczek z literką "i"

Wójt Gminy Bojszowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku pn. „Kultura regionalna Gminy Bojszowy” w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Termin realizacji zadań: 1.04.2023 r. – 30.11.2023 r.

Termin składania ofert  do 10 marca 2023 r. do godziny 14:00

Więcej informacji: link