Loading...

Podjęte uchwały rady

  

REGULAMINY:

  1. Uchwała nr XXVII/183/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy”

 

OPŁATY/ORGANIZACJA SYSTEMU :  

  1. Uchwała Nr XXI/128/2013 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.01.2013r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  2. Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.
  4. Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi + Rozstrzygnięcie NPII.4131.1.445.2017 stwierdzające w części nieważność uchwały 
  5. Uchwała nr XXVII/184/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

 DRUKI:

  1. Uchwała Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 17.01.2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.