Loading...

Kontakt

URZĄD GMINY BOJSZOWY

Referat Ochrony Środowiska
43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35
woj. śląskie
tel. 32/ 21-89-366, 32/ 21-89-072,
e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu – Beata Łabuś
32/ 783-46-50
Inspektor ds. gospodarki odpadami – Ewelina Kwaśniewska
32/ 783-46-54
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami – Klaudia Piekorz
32/783-46-55