Loading...

Ważne adresy

Firma zajmująca się odbiorem odpadów z terenu gminy Bojszowy:

SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.
ul. Dębowa 26/28
42-200 Częstochowa

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojszowy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Międzygminny Zakład Kompleksowego
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy