Loading...

Ważne adresy

Firma zajmująca się odbiorem odpadów z terenu gminy Bojszowy:

PreZero Małopolska Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A,
30-731 Kraków.

Oddział: ul. Wawelska 53, 43-150 Bieruń.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bojszowy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

MASTER – ODPADY i ENERGIA Sp. z o.o.,
ul. Lokalna 11,
43-100 Tychy.