Loading...

Deratyzacja na terenie gminy

Deratyzacja 2021

 Informujemy, że w dniu 19.10.2021 r. na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 15 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy przyjętego Uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXVI/166/2020 z dnia 19 października 2020 rWójt Gminy Bojszowy wydał zarządzenie nr 0050/98/2021 w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacji w październiku 2021 r.

Zarzadzenie.0050.98.2021.deratyzacja