Loading...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim

znaczek z literką "i"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz
z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego.

Treść Obwieszczenia IFXIII.747.26.2021