Loading...

Oświetlenie ul. Lipowej w Bojszowach

Projekt  ”Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego ulicy Lipowej
 w Bojszowach” jest współfinansowany ze środków dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji

 

Wysokość dotacji: 52 853,00 zł

Budżet Gminy Bojszowy: 247,05 zł

Koszty ogółem: 53 100,05 zł

 

Rodzaje wykonanych zadań:

Budowa sieci napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego poprzez podwieszenie przewodu na istniejących słupach o długości 53 m. zabudowa na istniejących słupach dwóch opraw oświetleniowych energooszczędnych LED 60W, 4000K. Ułożenie kabla ziemnego o długości 255 m. Montaż fundamentów prefabrykowanych B-60 -7 szt, montaż słupów oświetleniowych aluminiowych do fundamentów o wysokości 6m -7 szt, montaż opraw energooszczędnych LED 36W 4000k -7 szt. Wykonanie ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej.