Loading...

Badanie ankietowe GUS – Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi  w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ankieterzy będą kontaktować się z wylosowanymi osobami od 2 do 20 stycznia 2024 r.

 

Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służbowych) członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2023 roku.

Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się w dołączonej informacji prasowej oraz:

Plakat z informacja o badaniu podrózy Polaków

Informacja prasowa Badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach

Ulotka z wynikami badania za 2022 r.