Loading...

Informacja dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

przypomnienie o terminach związanych ze sprzedażą alkoholu

Urząd Gminy w Bojszowach przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku:

  • złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku!

 

  • o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2024 r.

 

DRUK OŚWIADCZENIA