Loading...

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Wojciech Boruciński

e-mail: wojciech.borucinski@bojszowy.pl

stanowisko:telefon:e-mail:
Starszy inspektor ds. gospodarki komunalnej:
Paweł Kłyk
322189366 w.113pawel.klyk@bojszowy.pl
Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami:
Beata Łabuś
322189366 w.123beata.labus@bojszowy.pl
Inspektor ds. inwestycji i obiektów komunalnych:
Lidia Jacek
322189366 w.114lidia.jacek@bojszowy.pl
Podinspektor ds. gospodarki odpadami
Ewelina Kwaśniewska
322189366 w.186ewelina.kwasniewska@bojszowy.pl