Loading...

Badanie ankietowe „Uczenie się osób dorosłych” wśród mieszkańców województwa śląskiego

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o planowanym badaniu ankietowym Uczenie się osób dorosłych w terminie 1 lutego – 31 marca br. prowadzonym w formie wywiadu telefonicznego wśród mieszkańców województwa śląskiego.
Badanie prowadzone jest co 6 lat. Głównym celem jest uzyskanie informacji na temat uczestnictwa osób w wieku 15-69 lat w kształceniu formalnym i nieformalnym w powiązaniu z cechami społeczno-demograficznymi.

Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności. 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://katowice.stat.gov.pl/zakladka3/

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-ankietowe/