Loading...

Zakup węgla dla mieszkańców -ANKIETA

Gmina Bojszowy przygotowuje się do zakupu węgla dla swoich mieszkańców.
Właściwa ustawa jest jeszcze w procesie legislacyjnym (uchwalona przez Sejm, skierowana do Senatu), ale już na tym etapie musimy określić Państwa zainteresowanie zakupem.
 
Prosimy o wypełnienie ankiety internetowej pod adresem: https://forms.gle/9izwnuzzsKinvVPj9 lub złożenie jej w wersji papierowej w urzędzie (sekretariat lub skrzynka podawcza przed urzędem).
 
Zgodnie z projektem ustawy mieszkaniec wnioskujący o zakup będzie składał oświadczenie, że nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka będzie określona w rozporządzeniu (zgodnie z naszym stanem wiedzy będzie to po 1,5 tony w roku 2022 i 2023).
 
Wersja papierowa ankiety: TUTAJ