Loading...

Wystąpienie Wójta ws. strefy przemysłowo – usługowej w Bojszowach

strefa przemysłowo usługowa w Bojszowach

Szanowni Mieszkańcy,

W ostatnich dniach do Państwa domów oraz sklepów na terenie naszej Gminy trafiła ulotka. Czasem bez jakichkolwiek wyjaśnień i dodatkowych informacji, które pozwoliłby, aby każdy do kogo ona dotarła mógł w sposób obiektywny ocenić  moje działania, które są podejmowane w związku z procesem uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).  Nikt z nas, mam na myśli siebie, radnych i mieszkańców nie chce w Bojszowach dymiących kominów fabryk i ciężkiego przemysłu, co właśnie przedstawia przedmiotowa ulotka.

Dla uporządkowania zagadnienia, a przede wszystkim uspokojenia Mieszkańców, którzy wyrazili swój protest przeciw powstaniu strefy przemysłowo-usługowej informuję, że podjętym Zarządzeniem nr 0050/133/2022 całkowicie wstrzymałem prace, których finalnym efektem miałoby być podjęcie uchwały Rady Gminy zatwierdzającej MPZP w formie zaprezentowanej Mieszkańcom podczas konsultacyjnego spotkania w hali sportowej.  Wszystkim, którzy nie mieli wcześniej okazji, aby szczegółowo zapoznać się z już nieaktualną  propozycją MPZP informuję, że materiały są dostępne pod adresem https://bip.bojszowy.pl/pl/2931/0/w-przygotowaniu.html

W związku z przedstawionym w ulotce apelem: „ POROZMAWIAJ ZE SWOIM RADNYM. Jedynie radni mogą zatrzymać prace planistyczne!” chciałbym wyjaśnić Mieszkańcom jak od początku wyglądała procedura planistyczna. W 2021 r. Rada naszej Gminy podjęła uchwałę
o przystąpieniu do opracowania MPZP, wskazując organ wykonawczy, czyli Wójta, jako odpowiedzialnego za jej realizację. To prawda. Wyłączną kompetencją Rady było zobowiązanie mnie do podjęcia działań, tak też tylko radni mogą zwolnić mnie z obowiązku realizacji wcześniej podjętej uchwały, w następstwie której została przygotowana koncepcja zgodna z założeniami, wcześniej uzgodnionymi na posiedzeniu branżowej komisji Rady.

Aktualnie przed nami są dwie możliwości dalszych działań. Całkowite odstąpienie od dalszych prac planistycznych, albo opracowanie nowej koncepcji uwzględniającej próbę kompromisu wpisującego się w wizję rozwoju naszej Gminy, przyjętej strategią na lata 2016-2026: „Bojszowy gminą dążącą do zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego i żyjącej w nim społeczności lokalnej”.

Oczywiście po opracowaniu wstępnej, nowej koncepcji planuję niezwłoczne przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Wójt Gminy Bojszowy 

Adam Duczmal