Loading...

Komunikat KPP Bieruń ws. zadań priorytetowych

Komunikat KPP Bieruń ws. zadań priorytetowych

Na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Bieruniu nadkom. Dariusza Waligóry zamieszczamy informację o podjętego przez dzielnicowego zadania priorytetowego.

Mając na względzie budowanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bojszowy oraz eliminowanie z przestrzeni publicznej zjawisk negatywnie na nie wpływających uprzejmie informuję, że dzielnicowy gminy Bojszowy stosownie do zapisów Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań dzielnicowego i kierownika dzielnicowych, od dnia 14.01.2022 r. do 14.07.2022 r. w rejonie dzielnicy nr 13 w Bojszowach przy ul. Gościnnej w rejonie skrzyżowania z ul. Marii Dąbrowskiej wyznaczył nowe zadanie priorytetowe. 

Zadanie ma na celu zminimalizowane popełnianych wykroczeń przekraczania prędkości przez pojazdy ciężarowe i osobowe, gdzie przed skrzyżowaniem ulic Gościnnej z Marii Dąbrowskiej jest ograniczenie prędkości do 50 km/h poprzez znak D-42 „obszar zabudowany”. W miejscu tym usytuowane jest również przejście dla pieszych co wpływa na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez oznakowane przejście.

w podpisie

Komendant Powiatowej Policji w Bieruniu /-/ nadkom. Dariusz Waligóra

Treść pisma KPP Bieruń