Loading...

Urząd Gminy Bojszowy zamknięty dla interesantów

Przypominamy, że od środy Urząd Gminy Bojszowy ogranicza bezpośrednią obsługę to oznacza, że:

– prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny co umożliwi wizytę w urzędzie z zachowaniem rygoru sanitarnego

– kasa urzędu jest nieczynna – przyjmowane są płatności wyłącznie drogą elektroniczną:

  • płatności podatkowe na nr konta 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002,
  • płatności za wywóz odpadów komunalnych na indywidualny numer rachunku bankowego

Zachęcamy do skorzystania z kontaktu poprzez:

-ePUAP (adres ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP). Dzięki elektronicznej platformie usług administracji publicznej jest możliwe:

  • złożenie wniosku o dowód dla siebie lub dziecka
  • zgłoszenie utraty lub zniszczenia dowodu
  • uzyskanie odpisu akt
  • zgłoszenie urodzenia dziecka
  • przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • przekazanie informacji o gruntach/nieruchomościach
  • złożenie wniosku o warunki zabudowy

– e-mail: korespondencja musi spełniać wymogi formalne. Pismo musi zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres osoby występującej z pismem oraz przedmiot sprawy. Bez tych danych korespondencja pozostanie bez odpowiedzi. Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl oraz wojt@bojszowy.pl.

– telefon: 32/ 21-89-366, 32/ 21-89-072, 535 145 260

– skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu od strony sali narad

Będziemy wdzięczni za udostępnianie informacji, by dotarła do jak najszerszej grupy osób!