Loading...

Co musi zawierać mail do urzędu

grafika listy, komputer, napis

W związku z dużą ilością korespondencji, która dociera do Urzędu Gminy drogą e-mail-ową a nie spełnia wymogów formalnych, przypominamy, że Wójt udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną wyłącznie na adres sekretariat@bojszowy.pl oraz wojt@bojszowy.pl.

E-mail musi posiadać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzą,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja, w której brakować będzie tych danych pozostanie bez odpowiedzi.