Loading...

Akcja jodowa

„Akcja jodowa” czyli wydawanie tabletek jodku potasu jest procedurą funkcjonującą w Gminie Bojszowy od wielu lat.

Akcja może zostać rozpoczęta na podstawie:

  1. Rozporządzenia porządkowego Wojewody Śląskiego w przypadku zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru województwa śląskiego,
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów w przypadku działań interwencyjnych na obszarze kilku województw lub obszarze całego kraju.

Zgodnie z opracowanym „Planem akcji jodowej dla Gminy Bojszowy” tabletki jodku potasu w przypadku powstania zdarzenia radiacyjnego wydawane będą pełnoletnim mieszkańcom Gminy Bojszowy w następujących punktach:

– Szkoła Podstawowa w Bojszowach,
– Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu,
– Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu.

Osoba, która zgłosi się po odbiór tabletek, będzie mogła zabrać także tabletki dla swoich dzieci oraz pozostałych domowników.

Zapas tabletek dla mieszkańców Gminy Bojszowy jest już w naszym posiadaniu, ponieważ w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zdecydowało o prewencyjnym rozpoczęciu ich dystrybucji. Jednocześnie MSWiA informuje, że na chwilę obecną nie występuje zagrożenie skażenia radiacyjnego, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Polecamy również fanpage Wojewody Śląskiego Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski | Facebook, gdzie na bieżąco aktualizowane są wszelakie informacje związane z akcją.