Loading...

Kontrola kompostowników na terenie Gminy Bojszowy

kompostownik

Informujemy, że od dnia 18 lipca na terenie Gminy Bojszowy rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzeganie prawa do posiadania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym odpadów zielonych. Podstawą do wszczęcia kontroli jest Zarządzenie Wójta nr 0050/75/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Zgodnie z jego treścią kontrolujący będzie sprawdzać:

– adres kontrolowanej nieruchomości, imię, nazwisko właściciela nieruchomości;
– czy na nieruchomości znajduje się kompostownik,
– czy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
– czy właściciel w okresie zadeklarowanym w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, korzystający z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawał odpady zielone do PSZOK.

Prosimy o umożliwienie kontrolującym dokonanie oględzin.