Loading...

Wymiar podatku za 2022 rok

Wymiar podatku za 2022 rok
Urząd Gminy Bojszowy informuje, że wymiar podatku na rok 2022 będzie dokonany z opóźnieniem.
Wiąże się to z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu modernizacją gruntów i budynków, która została przeprowadzona dla naszych miejscowości odpowiednio w czerwcu i lipcu 2021 roku.
Aktualizacja polega m. in. na weryfikacji i zmianie użytków gruntów i budynków znajdujących się na terenie gminy Bojszowy. W przypadku zmiany klasyfikacji z użytku rolnego na grunty pozostałe, zmianie ulegnie także kwota podatku.
Okoliczności związane z modernizacją mające wpływ na wymiar podatku muszą zostać uwzględnione w ewidencji podatkowej prowadzonej przez Urząd Gminy Bojszowy. Operacja ta wymaga czasu, gdyż do urzędu zostało przesłanych ok. 5250 zmian geodezyjnych. W związku z powyższym, decyzje na podatek od nieruchomości będą przekazywane do podatników sukcesywnie i w miarę możliwości niezwłocznie.
Niezależnie od opóźnień w dostarczeniu decyzji podatkowej nie wywoła to negatywnych skutków dla podatników, gdyż termin zapłaty podatku ulegnie odpowiedniemu przesunięciu.