Loading...

List otwarty Wójta Gminy Bojszowy ws. pomocy dla Ukrainy

List otwarty Wójta Gminy Bojszowy ws. pomocy dla Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

sytuacja jaka ma miejsce u naszych wschodnich sąsiadów jest niezwykle trudna. Nikt w XXI wieku, mając wiedzę, a także bolesne doświadczenia II wojny światowej, nie spodziewałby się, że będziemy świadkami zaplanowanej inwazji wojskowej.

Jako Włodarz Gminy czuje się w obowiązku przekazania informacji, dotyczących prowadzonych działań mających na celu szeroko pojętą pomoc w związku z wojną na Ukrainie.

Całością zadań związanych z organizacją pomocy humanitarnej dla obywateli ukraińskich zarządza i koordynuje Starostwo Powiatowe w Bieruniu. To tam został powołany specjalny sztab, który ma za zadanie zbierać informacje o konkretnych potrzebach oraz o możliwościach ich realizacji. W posiedzeniach sztabu biorą udział przedstawiciele wszystkich jednostek samorządowych działających na terenie powiatu. Dysponujemy konkretnymi danymi w zakresie istniejących potrzeb.

Zostały podpisane umowy z obiektami hotelarskimi, które mają możliwość udzielenia schronienia potrzebującym osobom. Podobne miejsca w miarę potrzeb zostały udostępnione w Centrum Usług Społecznych w Lędzinach. Na chwilę obecną w wyznaczonych obiektach są jeszcze wolne miejsca, nie ma konieczności uruchamiania dodatkowych.

Oczywiście sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeżeli zajdzie taka potrzeba zostaną udostępnione kolejne, w tym także na terenie naszej gminy.

Niektórzy mieszkańcy naszej gminy przyjęli pod swoje dachy osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z ich gościny. Jestem im za to ogromnie wdzięczny. Jeżeli zaistniałaby jakakolwiek potrzeba pomocy w zakresie zabezpieczenia żywności, ubrań proszę o kontakt z Centrum Usług Społecznych w Bojszowach. To właśnie ta jednostka na terenie naszej gminy odpowiada za zapewnienie wsparcia oraz koordynację wszystkich działań. W tym celu została uruchomiona specjalna, dedykowana linia telefoniczna – 607 613 922 oraz e-mail pomocbojszowy@wp.pl.

Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie przyjmowania uczniów pochodzenia ukraińskiego do szkół. Dzieci będą mogły liczyć na pełną opiekę i zapewnienie ciągłości realizacji obowiązku szkolnego.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Dobro Bez Granic, Gminną Biblioteką Publiczną
w Bojszowach, placówkami oświatowymi, jednostkami ochotniczych straży pożarnych i WAM udało się zebrać ogromną ilość materiałów, które zostaną przekazane dalej do powiatu, który znając potrzeby pomoże rozdysponować środki zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Zgromadzona część darów została już bezpośrednio od nas przekazana do Gminy Hrubieszów, która sama zwróciła się o udzielenie wsparcia. Ten samorząd jest na pierwszej linii pomocy osobom, które przekraczają granicę ukraińsko – polską w Zosinie.

Nadal zachęcam do czynnego udziału w organizowanych zbiórkach. Wasza pomocna dłoń jest nieoceniona, kieruję do Was wyrazy uznania i podziękowanie.

Razem Dla Ukrainy!

Wójt Gminy Bojszowy /-/

Adam Duczmal

Skan oryginału listu