Loading...

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 lutego br.

Informujemy o nowej stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2022.

Zawiadomienia o aktualnej wysokości opłaty dla każdej zgłoszonej do systemu nieruchomości zostaną przesłane pocztą.

Więcej informacji